Print Friendly, PDF & Email

Гаражи, паркоместа и складови площи в сграда Еталон

обект ет. застроена площ площ с общи части Статус
2 Склад 2 С 3,48
3 Склад 3 С 3,51
4 Склад 4 С 3,66
5 Склад 5 С 3,79
6 Подз.п.м.1 С 19,69 32,27 Продаден
7 Подз.п.м.2 С 20,37 33,39 Продаден
8 Подз.п.м.3 С 20,3 33,27 Продаден
9 Подз.п.м.4 С 20,34 33,34 Продаден
10 Подз.п.м.5 С 19,44 31,86 Продаден
11 Подз.п.м.6 С 19,75 32,36 Продаден
12 Подз.п.м.7 С 18,66 30,58 Продаден
13 Подз.п.м.8 С 18,24 29,89 Продаден
14 Подз.п.м.9 С 20,39 33,42 Продаден
15 Подз.п.м.10 С 20,27 33,21 Продаден
16 Подз.п.м.11 С 19,44 31,86 Продаден
17 Подз.п.м.12 С 20,09 32,93 Продаден
18 Гараж 1 П 24,76 28,26 Продаден
19 Гараж 2 П 22,7 25,91 Продаден
20 Гараж 3 П 23,71 27,06 Продаден
21 Гараж 4 П 21,79 24,87 Продаден
22 Гараж 5 П 21,79 24,87 Продаден
23 Гараж 6 П 21,79 24,87 Продаден
24 Гараж 7 П 21,79 24,87 Продаден
25 Гараж 8 П 21,79 24,87 Продаден
26 Гараж 9 П 21,79 24,87 Продаден
27 Гараж 10 П 23,19 26,47 Продаден
28 п.м.1 П 13,5 13,5 Продаден
29 п.м.2 П 13,5 13,5 Продаден
30 п.м.3 П 13,5 13,5 Резервиран
31 п.м.4 П 13,5 13,5 Резервиран
32 п.м.5 П 13,5 13,5 Продаден
33 п.м.6 П 11,25 11,25 Продаден
34 п.м.7 П 11,5 11,5 Продаден
35 п.м.8 П 11,5 11,5 Продаден
36 п.м.9 П 11,5 11,5 Продаден
37 п.м.10 П 11,5 11,5 Продаден
38 п.м.11 П 11,5 11,5 Продаден
39 п.м.12 П 11,5 11,5 Продаден
40 п.м.13 П 11,5 11,5 Продаден
41 п.м.14 П 11,5 11,5 Продаден
42 п.м.15 П 11,5 11,5 Продаден
43 п.м.16 П 11,5 11,5 Свободен
44 п.м.17 П 11,5 11,5 Продаден
45 п.м.18 П 11,5 11,5 Продаден
46 п.м.19 П 11,5 11,5 Продаден
47 п.м.20 П 11,5 11,5 Продаден
48 п.м.21 П 11,5 11,5 Продаден
49 п.м.22 П 11,5 11,5 Продаден
50 п.м.23 П 11,5 11,5 Продаден
51 п.м.24 П 11,5 11,5 Продаден
52 п.м.25 П 11,5 11,5 Свободен
53 п.м.26 П 15,3 15,3 Продаден
54 п.м.27 П 15,75 15,75 Продаден
55 п.м.28 П 16,2 16,2 Продаден
56 п.м.29 П 14,18 14,18 Продаден
57 п.м.30 П 14,5 14,5 Продаден
58 п.м.31 П 25,2 25,2 Продаден