Print Friendly, PDF & Email

Откриване строителна площадка – Първа копка „Еталон 2“

Четвърта плоча на Блок 3 в „Еталон 2“