Print Friendly, PDF & Email

Груб строеж/Акт 14 на Блок 2 в „Еталон 2“, 21.02.2022 г.

Четвърта плоча на Блок 2 в „Еталон 2“, 20.10.2021 г.

Блок 3 на многофункционална жилищна сграда „Еталон 2“ с Акт 14, м. Май 2021г

Четвърта плоча на Блок 3 в „Еталон 2“

Откриване строителна площадка – Първа копка „Еталон 2“