Print Friendly, PDF & Email

Блок 3 на многофункционална жилищна сграда „Еталон 2“ с Акт 14, м. Май 2021г

Четвърта плоча на Блок 3 в „Еталон 2“

Откриване строителна площадка – Първа копка „Еталон 2“